รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาดิจิตอลในธุรกิจสุขภาพ เช่น AI Big data และ Application ต่างๆ

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

1. A.I. and big data in health care

2. การบริหารจัดการด้านดิจิทัลในธุรกิจสุขภาพ

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด
ตำแหน่งงาน
กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
899/17 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน
อำเภอ / เขต
พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10290
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต, ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรมที่สำคัญ

1. DAD (Development Administrator in Digital Era) : NIDA

2. Data Science pathway : Chulalongkorn University

สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. A.I. and big data in health care

2. การบริหารจัดการด้านดิจิทัลในธุรกิจสุขภาพ

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

1. การนำ A.I. และ Big data ไปใช้ในระบบบริการด้านสุขภาพ

2. การนำระบบดิจิทัลเข้าไปใช้ในธุรกิจสุขภาพ

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
Digital-Health
Health digital
Computational Health-informatics
Digital
Digital-AI
ปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence]
AI
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
2
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ประสบการณ์ด้าน Genome

-          เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการตรวจ NIPT (Non invasive prenatal diagnosis) ซึ่งเป็นการตรวจหาส่วนของ DNA ของบุตร จากโลหิตของมารดา เพื่อทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้แก่มารดาตั้งครรภ์

ประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์

-          เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้าน Algorithm ด้านการตรวจสุขภาพประจำปี ผ่านทาง Online 

-          มี health digital content ใน website : https://www.HealthSmile.co.th

รางวัลที่เคยได้รับ

- นำบริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด รับรางวัลจาก Siam Innovation District จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561

- นำบริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด รับรางวัลจากการประกวด ICT MOPH Awards กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

การตอบรับ