รับให้คำปรึึกษาด้านการออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

ออกแบบเครื่องจักร

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
อนันต์ชัย แซ่เตียว
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เกีย เทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร
ที่อยู่
5 เพชรเกษม77 แยก 1-8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
อำเภอ / เขต
หนองแขม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10160
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
อนันต์ชัย แซ่เตียว
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
อื่นๆ
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนดอนบอสโก
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เครื่องกล
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ออกแบบเครื่องจักร

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

เทคโนโลยีเครื่องจักร

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
เครื่องจักร
เครื่องจักรกลเกษตร
การออกแบบเครื่องจักร [Mechanical Design]
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
> 10
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ซ่อม สร้าง และออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

การตอบรับ