ชื่อทุน                     
       สรรหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านาโน WIN-Masks

หน่วยงาน                 
       ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ระยะเวลารับสมัคร       
       วันที่ 28 เมษายน 2563 - วันที่ 19 พ.ค. 2563

รายละเอียด
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สรรหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านาโน WIN-Masks ในการพัฒนาหน้ากากอนามัย โดยใช้ผ้าที่ทอแน่น เช่นผ้ากันไรฝุ่น ที่ซักล้างได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ในระยะยาว และลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน และยังสามารถเคลือบสารนาโนกันน้ำ (water repellent) เพื่อป้องกันการซึมผ่านของละอองไอจามด้วย

ติดต่อสอบถาม
       โทร : 0 2644 5499 ต่อ 8 หรือ 134
        E-mail : winmasks@tcels.or.th