''

รายละเอียด

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยในรูปแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 10 ปี ในโครงการ "ไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์ของสารสกัดน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากกะลาปาล์มน้ำมัน"  โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 1,200,000 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา)

 

ระยะเวลารับสมัคร

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 

ติดต่อขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

02-579-7435 ต่อ 3305-3309