รายละเอียด
       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยในรูปแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 2 ผลงานวิจัย ได้แก่ โครงการ "ผลิตภัณฑ์เส้นจากแป้งข้าวคล้ายบะหมี่" และ "การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว"  โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 565,000 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา)
 

ระยะเวลารับสมัคร

ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563


ติดต่อขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

02-579-7435 ต่อ 3305-3309