รายละเอียด
       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยในรูปแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 5 ปี ในโครงการ "การทดสอบการผลิตเส้นจากแป้งข้าวคล้ายบะหมี่ในระดับอุตสาหกรรม" โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 270,000 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา)
 

ระยะเวลารับสมัคร

ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563


ติดต่อขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

02-579-7435 ต่อ 3305-3309