รายละเอียด

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศการอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 ผลงานวิจัย ได้แก่ โครงการ "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria) : การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 600,000 บาท ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

        โทร : 02-579-7435 ต่อ 3305-3309