สารกันแดดจากเมล็ดกาแฟ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “สารกันแดดจากเมล็ดกาแฟ”  มีประสิทธิภาพในการเป็นสารกันแดดสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารป้องกันแสงแดดในกระบวนการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้

รายละเอียด

        ปัจจุบันแสงแดดส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น หนึ่งในวิธีการป้องกันอันตรายจากแสงแดดที่ได้รับความนิยมคือการทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดทาโดยทั่วไปมักผสมสารกันแดดสังเคราะห์ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง และไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 

        “สารกันแดดจากเมล็ดกาแฟ” ได้รับการพัฒนา​และคิดค้นขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง โดยนักวิจัยพบว่าสารสกัดเปลือกผลกาแฟและเมล็ดที่ยังไม่สุกจะมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสียูวี จึงได้คิดค้นและพัฒนาเป็นสารสำหรับช่วยเพิ่มค่าการป้องกันแสงแดด (SPF, UVA-PF) โดยมีประสิทธิภาพกันแดดได้อย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารกันแดดสังเคราะห์ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางได้ สามารถทดแทนสารกันแดดสังเคราะห์

จุดเด่น
 • มีปริมาณกรดคลอโรจีนิคสูง จึงประสิทธิภาพกันแดดที่ดี

 • สามารถใช้ทดแทนสารกันแดดสังเคราะห์ได้

 • มีฤทธิ์ในการต้านการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันสูงกว่าสารมาตรฐาน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางกันแดด
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทั่วไป

 • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกันแดด

 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ความสวยความงาม