สีย้อมผ้าจากพืชชนิดควบคุมความเข้มสีได้

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “​สีย้อมผ้าจากพืชธรรมชาติชนิดควบคุมความเข้มสีได้”  ช่วยแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความเข้มของสีที่ไม่เท่ากันในเเต่ละครั้งที่ย้อม  โดยสามารถกำหนดความเข้มของสีผ้าให้เท่ากันในทุกครั้ง ผงสีย้อมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีหลากหลายสีให้เลือก ใช้งานสะดวก ประหยัดเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “สีย้อมผ้าที่สกัดจากพืช” เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมจากน้ำทิ้งในกระบวนการย้อมสีในโรงงานผลิต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการแพ้ระคายเคืองจากสารเคมีที่ใช้ย้อมผ้า โดยพืชหลายชนิดสามารถใช้สกัดเป็นสีจากธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น สีน้ำตาลแดงจากเปลือกประดู่ สีเหลืองจากผงขมิ้น สีเขียวจากเปลือกมะม่วง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการย้อมผ้าด้วยสีสกัดจากพืชในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีต้นทุนสูง รวมทั้งมีปัญหาความเข้มของสีที่ย้อมในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน

        ''สีย้อมผ้าจากพืชธรรมชาติชนิดควบคุมความเข้มสีได้''​ ได้รับการพัฒนา​คิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการย้อมผ้า และแก้ไขปัญหาความเข้มของสีที่ไม่เท่ากันในเเต่ละครั้งที่ย้อม  โดยสีย้อมผ้านี้สามารถกระจายตัวได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมความเข้มของสีผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สีเหมือนกันทุกครั้งที่ย้อม  สามารถย้อมผ้าได้ทั้งเส้นไหม เส้นฝ่าย และเส้นกก ​มีหลากหลายสีให้เลือก ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • ควบคุมความเข้มสีผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความซับซ้อนในขั้นตอนย้อมผ้า
 • ประหยัดเวลาซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต
 • ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย​สีย้อมผ้า
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์​จากผ้าต่าง ๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภค​ทั่วไป
 • ผู้ที่แพ้สารจากสีย้อมผ้า