TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

สเปรย์สมุนไพรป้องกันโรคในช่องปาก

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต“สเปรย์สมุนไพรสำหรับใช้ในช่องปาก”ที่สามารถป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ รวมทั้งโรคเหงือกอักเสบ นอกจากนี้ ยังมีฤทฺธิ์ยับยั้งเชื้อราแคนดิดาที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราในช่องปาก ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ

รายละเอียด

        โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ (เหงือกอักเสบ) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญด้านทันตสาธารณสุข สาเหตุของโรคฟันผุ และปริทันต์อักเสบ เกิดจาก “คราบจุลินทรีย์” ที่สะสมบนผิวฟันและร่องเหงือก จากการแปรงฟันไม่สะอาดหรือไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีพอ โดยเชื้อแบคทีเรียจะปล่อยกรดออกมาทำลายผิวเคลือบฟันทำให้ฟันผุ เมื่อการผุลุกลามจนถึงชั้นเนื้อฟัน และทะลุโพรงประสาทฟัน จะมีอาการปวด เกิดหนองปลายรากฟันและเหงือกบวม จากนั้นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งพบอยู่ในร่องเหงือก จะปล่อยสารพิษหรือท็อกซินออกมาทำลายเนื้อเยื่อและกระดูกที่ยึดรากฟัน ทำให้เกิดการอักเสบ เหงือกบวมเป็นหนอง และฟันโยก จนอาจต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

        สูตรและกรรมวิธีผลิต“สเปรย์สมุนไพรสำหรับใช้ในช่องปาก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้สามารถป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ รวมทั้งโรคปริทันต์อักเสบ นอกจากนี้ ยังมีฤทฺธิ์ยับยั้งเชื้อรา“แคนดิดา” ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราในช่องปาก ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา หรือ ต้านการอักเสบ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

จุดเด่น
 • มีฤทธิ์ยับยั้งทั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ และเชื้อราที่พบบ่อยในช่องปาก
 • มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและต้านการอักเสบ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง
 • เมื่อใช้งานจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมผิวฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อช่องปากเพื่อช่วยลดการเกาะติดของเชื้อโรค และเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธิ์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพร
 • บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่มีปัญหาโรคในช่องปาก อาทิ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ โรคติดเชื้อราในช่องปาก
 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรา อาทิ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อHIV ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัด
 • ผู้บริโภคทั่วไป