สเปรย์ไล่ยุงไมโครอิมัลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทย

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      กรรมวิธีการผลิต“สเปรย์ไล่ยุงไมโครอิมัลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทย” ใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชันในการผลิตสารกันยุง ทำให้มีระยะเวลาออกฤทธิ์ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงอิมัลชันทั่วไป และมีความเสถียรและคงตัวของสารกันยุงมากขึ้น

รายละเอียด

       ยุงเป็นพาหะสำคัญของโรคต่างๆมากมาย ซึ่งได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบเป็นต้น ทำให้ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กันยุงพร้อมใช้ออกมามากมายในท้องตลาด ทั้งในรูปแบบครีม โลชั่น และสเปรย์กันยุง แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยังมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการใช้ หรือ มี สารกันยุง “DEET” และส่วนผสมน้ำมันกับน้ำโดยใช้แอลกฮอล์ในการทำละลายซึ่งทำให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้แล้วยังมีฤทธิ์ในการกันยุงไม่นาน ทำให้ต้องทาบ่อยครั้ง

       “สเปรย์ไล่ยุงไมโครอิมัลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทย” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้สมุนไพรไทยเพื่อลดการระคายเคืองจากส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล์ และสารกันยุง “DEET” รวมไปถึงเพิ่มการออกฤทธิ์ของสมุนไพรกันยุงให้นานขึ้นด้วยเทคโนโลยีไมโครอิมัลชั่น ซึ่งจะช่วยให้สมุนไพรมีฤทธิ์คงตัว และมีความเสถียรในการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทย

จุดเด่น
 • ระยะออกฤทธิ์ของสารกันยุงนานกว่าผลิตภัณฑ์อิมัลชั่นทั่วไป
 • มีความเสถียรและคงตัวของผลิตภัณฑ์มากขึ้น
 • ควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ใช้ทั่วไป
 • ผู้ที่แพ้สารเคมีจากยากันยุงตามท้องตลาด