อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำขนาดพกพา

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและพัฒนา “อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำขนาดพกพา” ที่ช่วยในการกรองสิ่งตกค้างหรือสารปนเปื้อนในน้ำได้ทุกที่ สะดวก ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายเพียงต่อเข้ากับก๊อกน้ำสาธารณะทั่วไป

รายละเอียด

        ‘น้ำ’ เป็นปัจจัยสำคัญที่ร่างกายต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอทุกวัน หากร่างกายได้รับน้ำสะอาดจะช่วยรักษาระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้สมดุลและช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น  ในทางกลับกันหากบริโภคน้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารตกค้าง เช่น เชื้อแบคทีเรียก่อโรค สารโลหะหนัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจอันตรายถึงแก่ชีวิต และไม่ใช่ทุกพื้นที่จะสามารถหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคได้

        “อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำขนาดพกพา” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยในการกรองน้ำ และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวก จึงทำให้สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนหรือตกค้างในน้ำได้ทุกที่ที่ต้องการ ใช้งานง่ายเพียงแค่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กระดับไมครอน (micron) โดยอาศัยคุณสมบัติของวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูง มีรูพรุนขนาดเล็กและการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างไส้กรองกับน้ำ ซึ่งออกแบบให้มีชั้นกรองถึง 5 ชั้น จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดได้ทุกพื้นที่ทุกเวลา

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย สะดวก สามารถพกพาได้ทุกที่

 • ประกอบด้วยไส้กรองมากถึง 5 ชั้น

 • กรองอนุภาคในน้ำได้ในระดับไมครอน

 • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ หรือบำบัดน้ำเสีย

 • หน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุนชนห่างไกล

 • ผู้ที่ต้องเดินทางในที่ทุรกันดาร

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักเดินทางไกล เช่น นักสำรวจ นักเดินป่า

 • ชุมชนพื้นที่ห่างไกล

 • ผู้ที่สนใจ