อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ”   ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าปกติถึง 40%  อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอาศัยเพียงแรงดันจากสารทำความเย็นเท่านั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้ในระยะเวลาสั้นและยาวนานมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

        ปัจจุบัน “เครื่องปรับอากาศ” มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าว  แต่เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเฉลี่ย 60-70% ของทั้งอาคาร ดังนั้น หากสามารถสามารถผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความสามารถในการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นจึงน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
 

        “อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า "5plustechnology" เพื่อให้การทำงานของสารทำความเย็นทั้งในคอยด์ภายนอก (คอยล์ร้อน) และภายใน (คอยล์เย็น) ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคอยด์ภายในสามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้นานขึ้น อีกทั้งยังมีผลทำให้เครื่องคอมเพรสเซอร์ทำการอัดฉีดสารทำความเย็นในการรักษาความเย็นภายในห้องของผู้ใช้งานได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นกว่าเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องเย็นปกติที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์นี้  องค์ประกอบของอุปกรณ์ ประกอบด้วยวาล์ว 2 ตัว ได้แก่ 1. Check&Bypass Valve และ 2. Pressure Valve ทั้งนี้ กลไกการทำงานอาศัยเพียงแรงดันจากสารทำความเย็นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องป้อนพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก หลังการทดสอบในเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 รุ่น 13818 BTU/hr. EER 11.93 ภายใต้การทดสอบตามมาตรฐาน มอก.  พบว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการใช้งานตามปกติได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

จุดเด่น
 • ช่วยประหยัดพลังงานกว่าการใช้งานปกติถึง 40%
 • ระบบบริหารความดันจะช่วยให้การทำงานของสารทำความเย็นที่ทำงานอยู่ในคอยล์ทั้งภายนอกและภายในทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้คอยล์ภายในรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้นานขึ้น
 • ช่วยให้เครื่องคอมเพรสเซอร์อัดฉีดสารทำความเย็นในการรักษาความเย็นภายในห้องของผู้ใช้งานในระยะเวลาสั้น
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 • ยังไม่มีเทคโนโลยีแขนงเดียวกันที่เป็นคู่แข่งขันในประเทศไทย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในประเทศไทยหรือผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการ ออกแบบ และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นในประเทศ