อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก” ช่วยดูแลช่องจมูกให้สะอาด ลดภาวะโรคแทรกซ้อน ตัวอุปกรณ์ได้รับออกแบบให้มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัยเมื่อสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง ไม่ไหลย้อนกลับ และสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่

รายละเอียด

        “น้ำมูก” เป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กโรคทางระบบหายใจ โดยก่อให้เกิดการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ และน้ำมูกยังก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆผ่านการปนเปื้อนไปกับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นการล้างจมูกให้สะอาดเพื่อกำจัดน้ำมูกจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆที่เกิดจากน้ำมูล

        “อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก”  ได้รับการพัฒนาคิดค้น เพื่อช่วยในกระบวนการล้างทำความสะอาดจมูก มีลักษณะเป็นปลอกสำหรับสวมหัวหลอดฉีดเพื่อปิดรูจมูกได้สนิท ทำให้ขณะฉีดน้ำเกลือสามารถเข้าสู่โพรงจมูกได้หมด ไม่ไหลย้อนกลับออกทางจมูก ทำให้น้ำเกลือไหลออกทางปากหรือรูจมูกอีกข้างหนึ่งได้ง่ายขึ้น ตัวปลอกมีขนาดสั้น น้ำหนักเบา ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติ ใช้งานสะดวก แข็งแรงคงทน ล้างทำความสะอาดหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อได้  ปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่

จุดเด่น
 • อุปกรณ์ช่วยล้างจมูกที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย 
 • สามารถต้มเพื่อทำความสะอาดได้
 • ปลอดภัยสูง
 • สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่
   
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
88888

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องล้างจมูก
 • กลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ทั่วไป
 • โรงพยาบาลและสถานที่รักษาพยาบาลต่าง ๆ