TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนจอโทรทัศน์ปกติเป็นระบบจอสัมผัสทันสมัย

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจอทัชสกรีน
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยีผลิต “อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนจอโทรทัศน์ปกติเป็นระบบจอสัมผัส” สามารถเปลี่ยนโทรทัศน์จอแบนธรรมดาให้กลายเป็นจอสัมผัสที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งในบ้าน  สถานศึกษา ห้างร้าน องค์กรต่างๆ  ช่วยให้สื่อต่างๆมีความน่าสนใจมากขึ้น   ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับและมีราคาที่เข้าถึงได้    

รายละเอียด

        ปัจจุบันสื่อต่างๆเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การแข่งขันด้านการตลาดในเรื่องสื่อโฆษณาต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ซึ่งโทรทัศน์ระบบจอสัมผัสเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมเป็นช่องทางในการสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถดึงดูดความน่าสนใจของสินค้าได้เป็นอย่างดี หากนำจอสัมผัสทั่วไปมาใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ ก็อาจจะเป็นการลงทุนมากเกินความจำเป็น เพราะราคาของจอสัมผัสขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีราคาที่สูงมาก เมื่อเทียบกับราคาของทีวีจอแบนธรรมดาในขนาดเดียวกัน

        “อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนจอโทรทัศน์ปกติเป็นระบบจอสัมผัสทันสมัย” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยหน้าจอโทรทัศน์ปกติเปลี่ยนเป็นระบบจอสัมผัสได้ เพื่อทดแทนโทรทัศน์ระบบจอสัมผัสที่มีราคาแพง เป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ร่วมกับโทรทัศน์จอแบนธรรมดา โดยใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการด้วยการสัมผัสที่โทรทัศน์ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับส่วนแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จอคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ และจอโปรเจคเตอร์ ได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อโทรทัศน์ระบบจอสัมผัสได้ถึง 40 -50 %

จุดเด่น
 • ต้นทุนในการผลิตต่ำ เมื่อเทียบกับจอสัมผัสทั่วไป
 • สามารถรับรู้ตำแหน่ง ขนาด และ สีของสิ่งที่สัมผัสได้
 • ซ่อมแซมง่าย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจอระบบสัมผัส
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานศึกษาที่ต้องการใช้จอสัมผัสแทนกระดาน
 • บริษัท ที่ต้องการใช้จอสัมผัสแทนไวท์บอร์ด
 • ห้าง ร้าน ที่ต้องการทำสื่อโฆษณาที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการสัมผัสจอโฆษณาขนาดใหญ่