เครื่องดื่มรัสซูล่า (RUSSULA) สารสกัดจากเห็ดที่มีฤทธิ์ยังยั้งมะเร็ง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “เครื่องดื่มรัสซูล่า (RUSSULA) สารสกัดจากเห็ดที่มีฤทธิ์ยังยั้งมะเร็งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตจาก “เห็ดน้ำแป้ง” เห็ดพื้นเมืองในภาคอีสานของไทย มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่สามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งต่างๆ

รายละเอียด

        “เห็ดน้ำแป้ง” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Russula  alborealata Hongo เป็นเห็ดพื้นเมืองในภาคอีสานของไทย ซึ่งจากผลการวิจัยของเห็ดชนิดนี้ มีสารสำคัญ คือ 4,5-dicaffeoylquinic acid มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่สามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและ ลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง

        “เครื่องดื่มรัสซูล่า (RUSSULA) สารสกัดจากเห็ดที่มีฤทธิ์ยังยั้งมะเร็ง ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นกระบวนการสกัดสาร Russula alboareolata จากเห็ดน้ำแป้ง มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพ และสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โดยมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้สูงกว่าสารเบต้ากลูแคน (â-glucan) 2 เท่า  มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งต่างๆ และสามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังรับประทานง่าย มีรสชาติที่ดี  

จุดเด่น
 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้สูงกว่าสารเบต้ากลูแคน (â-glucan) 2 เท่า
 2. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง
 3. ลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งต่างๆ
 4. สามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • คลินิก โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพ
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ