เครื่องเก็บข้อมูลแปลงเกษตรอัจฉริยะ DIB Breeder Assistant

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “​เครื่องเก็บข้อมูลแปลงเกษตรอัจฉริยะ” สำหรับการเก็บข้อมูลแปลงเกษตรในทุกสภาวะแวดล้อม ตัวเครื่องออกแบบให้พกพาสะดวก ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน​บนระบบปฏิบัติการบนมือถือ​ ทำงานต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งมีโหมดเสริมการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวก เช่น การถ่ายภาพ​ และการอ่านบาร์โค้ด​ (Barcode)​ อีกด้วย

รายละเอียด

        ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บข้อมูลแปลงเกษตรในรูปแบบของกระดาษ​ แล้วคัดลอกย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์​ในภายหลัง ซึ่งเป็นการทำงานหลายขั้นตอน เสี่ยงต่อการเกิดสูญหายของข้อมูลระหว่างการย้าย​ข้อมูลนอกจากนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลย้อนหลังเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานอีกด้วย

        "เครื่องเก็บข้อมูลแปลงเกษตรอัจฉริยะ" ได้รับการคิดค้นและพัฒนา​เป็นเครื่องเก็บข้อมูลในแปลงเกษตร ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเก็บข้อมูล เหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมรวมทั้งกลางแจ้ง ​ และที่สำคัญยังมีแบตเตอรี่​ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 48-72 ชั่วโมง ระบบปฏิบัติการสามารถ เก็บ แก้ไข ค้นหาและเรียกดูข้อมูลได้ทันทีแบบ Real-time และมีฟังก์ชันเสริมการทำงาน เช่น การถ่ายภาพ​ และการอ่านบาร์โค้ด​ (Barcode)​ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานของผู้ดูแลแปลงเกษตรอีกด้วย

จุดเด่น
 • ลดความเสี่ยงการสูญหายของข้อมูล

 • ทำงานได้ทุกสภาวะแวดล้อม

 • แบตเตอรี่สามารถทำงานได้ยาวนานถึง 48-72 ชั่วโมง

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-time

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร​

 • ผู้ที่สนใจพัฒนา​ระบบการเก็บข้อมูลในแปลงเกษตร เช่น กลุ่มเกษตรกร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร

 • ผู้สนใจทั่วไป