เตาเผาถ่านกัมมันต์ระบบแก๊สซิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “เตาเผาถ่านกัมมันต์ระบบแก๊สซิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง” สามารถผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูง ในราคาต้นทุนไม่แพง ทดแทนการนำเข้าถ่านกัมมันต์จากต่างประเทศ สามารถนำไปใช้อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การผลิตยา การบำบัดน้ำเสีย การผลิตหน้ากากกรองอากาศ ฯลฯ

รายละเอียด

        “ถ่านกัมมันต์” (Activated Carbon) ได้รับความนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การผลิตยา การบำบัดน้ำเสีย การผลิตหน้ากากกรองอากาศ ฯ จากปริมาณความต้องการใช้งานที่มากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ราคาถ่านกัมมันต์เพิ่มสูงขึ้น และต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก  

        เทคโลโนยี “เตาเผาถ่านกัมมันต์ระบบแก๊สซิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ โดยให้ผลผลิตคุณภาพสูงในราคาต้นทุนไม่แพง สามารถนำวัสดุประเภทไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากเตาเผามีค่าความต้านทานไม่เกิน 100 โอห์ม สามารถนำไฟฟ้า และมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษในระดับมาตรฐาน

จุดเด่น
 • เตาเผาถ่านกัมมันต์ประสิทธิภาพสูง ให้ผลผลิตถ่านกัมมันต์ที่คุณภาพเทียบเท่าถ่านกัมมันต์นำเข้า
 • ต้นทุนในการผลิตไม่แพง 
 • สามารถนำวัตถุดิบประเภทไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ได้
   
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
5555

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เป็นวัตถุดิบหลัก
 • อุตสาหกรรมผลิต/จัดจำหน่ายถ่าน
 • เกษตรกรทั่วไป
   
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมการผลิตยา 
 • อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย
 • อุตสาหกรรมการสารกรอง ก๊าซ และ หน้ากากกรองอากาศ