ชื่อทุน

        เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด - 19

หน่วยงาน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด - 19 ได้แก่

  • การศึกษาด้านระบาดวิทยา
  • การดูแลผู้ป่วย
  • การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์
  • การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • การพัฒนายาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย
  • การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
  • การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 409 - 410