ชื่อทุน                     
       โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

หน่วยงาน                 
       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ระยะเวลารับสมัคร       
       วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
      โอกาสสำหรับยุวชนที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจมาถึงแล้ว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สนับสนุนทุน เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ สูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 0-7485-9517, 065-159-6545 (คุณเดือน)
      E-mail : psubic.psusp@gmail.com