ชื่อทุน

        โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Famer) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 0 2579 7435 ต่อ 3616 (คุณเกษรา)