ชื่อทุน

        โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564

หน่วยงาน

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

        สถานการณ์ Covid-19 เริ่มผ่อนคลาย แต่การสรรสร้างนวัตกรรมไม่หยุดยั้ง ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ

  • การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19
  • แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

ติดต่อสอบถาม

        โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 548, 547, 546, 542, 550, 551
        E-mail : social@nia.or.th