TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

"ไคโตร่า" เทคโนโลยีช่วยกักเก็บสารให้กลิ่น

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ให้บริการพัฒนาสินค้าในระดับอุตสาหกรรมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ไคโตร่า” ในรูปแบบพอลิเมอร์ช่วยกักเก็บสารให้กลิ่น ( Essential oil , Fragrance ) และสารแต่งกลิ่น ( Flavor ) เพิ่มระยะเวลาความหอมให้ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “กลิ่น” ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เห็นได้จากในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันมักมีส่วนประกอบของกลิ่น เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก แม้จนกระทั่งอาหาร ขนมขบเคี้ยว แต่ปัญหาหนึ่งในการผสมกลิ่นในการผลิตของอุตสาหกรรมคือ กลิ่นจะเปลี่ยนไปตามเวลาเนื่องจากการระเหยขององค์ประกอบสารเคมีในกลิ่นที่มีคุณสมบัติระเหยง่าย ทำให้กลิ่นเปลี่ยนไป มีการพยายามแก้ไขปัญหานี้หลายวิธี เช่น ใส่ปริมาณกลิ่นให้มากขึ้น แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ อาการผื่นแพ้ที่ผิวของผู้บริโภค หรือโดยการผสมกับน้ำหอมที่ระเหยช้า เรียกว่า Fixative แต่ข้อเสียคือมักไปกลบกลิ่นสำคัญที่ต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์

        “ไคโตร่า ”   ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยมีลักษณะเป็นสารห่อหุ้มจากธรรมชาติ ทำหน้าที่กักเก็บสารให้กลิ่น ( Essential oil , Fragrance ) และสารแต่งกลิ่น ( Flavor ) เพิ่มความคงทนต่ออุณหภูมิในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ชะลอการปลดปล่อยกลิ่นหอมให้ยาวนานมากขึ้น สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของร่างกาย ( Biocompatibility)  ไม่ก่อให้เกิดแพ้ (Non Allergic)  สามารถเข้ากันได้กับสารพื้นฐาน(Base) และสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์ (Good Compatibility) และสารที่นำมาห่อหุ้มหรือควบคุมสารให้กลิ่นนั้นย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม(ฺBiodegradable)

จุดเด่น
 • กักเก็บกลิ่นหอมด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม
 • ชะลอการปลดปล่อยกลิ่นหอมให้ยาวนานมากขึ้น 20 – 80 เท่า
 • ปกป้องกลิ่นหอมจากการเกิดปฎิกิริยาในขั้นตอนการผลิต สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน
 • ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • เพิ่มความคงตัวของสารให้ความหอมในผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลเหรียฐทองจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 • ปลดปล่อยกลิ่นแบบควบคุมด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ ในลักษณะอนุภาคนาโนสเฟียร์ (Nano sphere)
 • สามารถเก็บกักสารให้กลิ่นหอมด้วย 2 ระบบ กล่าวคือ ควบคุมสารให้กลิ่นหอมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ(Physical barriers) และเคมี (Chemical barriers) ซึ่งสามารถควบคุมการปลดปล่อยเมื่อเทียบกับน้ำหอมอิสระ (Free fragrant) มากถึง 20-85 เท่า ทั้งนี้อยู่กับชนิดของน้ำหอม
 • การกระจายตัวในน้ำได้ดี (Disperes) ซึ่งง่ายต่อการนำไปประยุกต์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  หรือผู้สนใจ ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม  หรือต้องการให้มีกลิ่นหอมยาวนานขึ้น เช่น สบู่ ครีมนวด โลชั่น ครีมอาบน้ำ แชมพูสุนัข ฯ
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม 
 • ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมและไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ( Non Allergic)
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่ต้องการกลิ่นหอมกลบกลิ่นยางพารา เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา ถุงมือยางพารา ตุ๊กตายางพารา ฯ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตเครื่องสำอาง เช่น แชมพู ครีมนวด สบู่เหลว โลชั่น ฯลฯ
 • ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า ฯลฯ
 • ผู้ผลิตยางพารา เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา ถุงมือยางพารา ตุ๊กตายางพารา  ฯ