“จตุไพร” ตำรับสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ตำรับสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือด” ซึ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรหาง่ายของไทย โดยสามารถนำมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

รายละเอียด

        “โรคเบาหวาน” เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้โดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ร่วมกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาปฏิชีวนะติดต่อกันย่อมทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย

        “จตุไพร” ตำรับสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือด ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีส่วนประกอบสำคัญเป็นสมุนไพรไทย อาทิ ฟ้าทะลายโจร รางจืด บอระเพ็ด และอบเชยเทศ โดยตำรับสมุนไพรนี้ผ่านการทดสอบในงานวิจัยซึ่งสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อย 40   มีความปลอดภัยสูง นับเป็นอีกทางเลือกในการลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศอีกด้วย

จุดเด่น
 • ผ่านการทดสอบทางวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มากกว่าร้อยละ 40

 • มีปลอดภัยสูง

 • เป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณ และอุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริม

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

 • ร้านขายยาแผนโบราณ

 • แพทย์แผนไทย

 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง