NU Bio Films บรรจุภัณฑ์จากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “NU Bio Films บรรจุภัณฑ์จากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ” เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพอลิแลคติคแอซิดซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพผสมกับน้ำมันมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง ทำให้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และปราศจากสารก่อมะเร็งจำพวก พาทาเลต ซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม

รายละเอียด

        พลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใช้อย่างมากมายในปัจจุบัน จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดเพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ ปัจจุบันจึงมีการให้ความสนใจในเรื่องของพลาสติก ECO Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก รวมถึงในกระบวนการผลิตพลาสติกนั้นนิยมใช้สาร พาทาเลต (Phthalate) เติมลงไปในโพลิเมอร์หรือการผลิตพลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (พลาสติก PVC) เพื่อทําให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยสารดังกล่าวนี้สามารถหลุดออกมาจากภาชนะบรรจุลงสู่อาหาร และถ่ายเทลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย โดยเฉพาะในอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสารชนิดนี้ละลายได้ในไขมันและน้ำมัน ซึ่งสารพาทาเลตนี้หากได้รับเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน อาจส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย อาจเป็นปัจจัยเพิ่มอัตราการเป็นหมัน และ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

        “NU Bio Films บรรจุภัณฑ์จากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้ พอลิแลคติคแอซิด ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง สามารถสังเคราะห์ได้จากกรดแลกติกที่เกิดจากการหมักแป้งหรือน้ำตาล  นำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องหลอมอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มเคลือบ และนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าฟิล์มออกมาเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพนี้คือสามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ 100% อีกทั้งมีการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นพลาสติกไซเซอร์ซึ่งใช้ทดแทนสารเคมีจำพวกพาทาเลต เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความแข็งเปราะ จึงทำให้ผู้ที่ใช้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและลดปริมาณสารเคมีที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จุดเด่น
 • เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
 • ลดปัญหาขยะพลาสติก
 • ทนน้ำ ทนน้ำมัน
 • ไม่รั่วซึม
 • ไม่มีสารเคมีที่ก่อโรคมะเร็ง
 • ย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100%
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในด้านการแพทย์
 • อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ ECO Product
 • ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ปราศจากสารก่อมะเร็ง
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป