ชื่อทุน                     

       เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน                 
       สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

รายละเอียด
       สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม มีเงื่อนไขสำคัญ คือ

  • เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน
  • ภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20% (in cash + in kind)
  • ประเด็นวิจัยตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
  • ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ

ติดต่อสอบถาม
       
โทรศัพท์ : 098-191-2657 , 098-482-4963
       Facebook : สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ