ความทรงรูป (Stiffness)

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
  • กระดาษ : ความทรงรูป (Stiffness) แนวละ
  • กระดาษ : ความทรงรูป แนวละ (MD/CD)