ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 477-2555
 • ความเป็นเนื้อเดียวกัน สภาพครีมเมื่อทาลงบนผิว
 • ประสิทธิภาพในการชำระล้างความสกปรก
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • เสถียรภาพต่อความร้อน
 • ตะกั่ว
 • สารหนู
 • ปรอท
 • สารอื่น ๆ
 • การระคายเคืองต่อผิวหนัง
 • จุลินทรีย์ : บักเตรี ยีสต์และรา
 • จุลินทรีย์ : ปรีซัมป์ตีฟ โคลิฟอร์ม
 • จุลินทรีย์ : ฟีคัล โคไล
 • จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
 • จุลินทรีย์ : ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา
 • จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
 • จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการแปรสภาพ
 • ภาชนะบรรจุและปริมาณสุทธิ