ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 2224-2548
 • จุดวาบไฟ
 • ปรอท (Hg)
 • เซเลเนียม (Se)
 • แคดเมียม (Cd)
 • ตะกั่ว (Pb)
 • สารหนู (As)
 • โครเมียม (Cr)
 • แบเรียม(Ba)
 • นิเกิล (Ni)
 • ทองแดง (Cu)
 • สังกะสี (Zn)
 • แมงกานีส (Mn)
 • ไซยาไนด์ (คำนวณเป็น HCN)