เหล็กลวดเปียโน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก.728-2530
  • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง
  • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
  • ความลึกของการลดคาร์บอน
  • ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางและผลต่าง
  • ความลึกของลอยตำหนิ