เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 2682-2563
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางดำ
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางสี
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความหนาแน่น
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแข็ง ชอร์ เอ (ก่อนบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง (ก่อนบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความยืดเมื่อขาด (ก่อนบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแข็ง ชอร์เอ (หลังบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง (หลังบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความยืดเมื่อขาด (หลังบ่มเร่ง)
  • เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ