พื้นสังเคราะห์

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 2683-2563
  • พื้นสังเคราะห์: การลดลงของแรงกระแทก
  • พื้นสังเคราะห์: การยุบตัวในแนวตั้ง
  • พื้นสังเคราะห์: ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว
  • พื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง
  • พื้นสังเคราะห์: ความยึดเมื่อขาด
  • พื้นสังเคราะห์: ความสม่ำเสมอของสี
  • พื้นสังเคราะห์: ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ