เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
ASTM E 350-95
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
  • ส่วนประกอบทางเคมี: คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง
  • ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
  • ส่วนประกอบทางเคมี : โมลิบดีนัม
  • ส่วนประกอบทางเคมี : วาเนเดียม
  • ส่วนประกอบทางเคมี : โบรอน