EN 455

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
EN 455
  • มิติ : ความกว้างฝ่ามือ,ความยาว,ความหนา
  • การรั่วซึมน้ำ
  • ความต้านแรงดึง และความยืด ก่อนบ่มเร่ง
  • ความต้านแรงดึง และความยืด หลังบ่มเร่ง
  • ปริมาณโปรตีน