สารละลาย

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี
  • สารละลาย (Propanol)
  • สารละลาย (Methanol)
  • สารละลาย (Acetone)
  • สารละลาย (Acetonitrile)
  • สารละลาย (Dichloromethane)
  • สารละลาย (Toluene)
  • สารละลาย (Hexane)
  • อื่นๆ