เหล็กเพลาดำ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก.644-2529
  • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน