เหล็กเพลาดำ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
ASTM E 350-95
  • ส่วนประกอบทางเคมี: คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี: แมงกานีส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
  • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
  • ส่วนประกอบทางเคมี: ทองแดง
  • ส่วนประกอบทางเคมี: โครเมียม
  • ส่วนประกอบทางเคมี: โมลิบดีนัม
  • ส่วนประกอบทางเคมี: วาเนเดียม