ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
ASTM E 415
  • ส่วนประกอบทางเคมี: คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี: ซิลิคอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี: แมงกานีส
  • ส่วนประกอบทางเคมี: กำมะถัน
  • ส่วนประกอบทางเคมี: ฟอสฟอรัส
  • ส่วนประกอบทางเคมี: ทองแดง
  • ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
  • ส่วนประกอบทางเคมี: โมลิบดีนัม
  • ส่วนประกอบทางเคมี: วาเนเดียม
  • ส่วนประกอบทางเคมี: โบรอน