กระดาษ (ค่าทีอีเอ)

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
 • กระดาษ : ความทนด่าง (Alkali resistance)
 • กระดาษ : ความต้านทาน การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ (Cobb test, g/m2(….min)) ด้านละ
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก แนวละ (MD/CD)
 • กระดาษ : จำนวนลูกฟูก
 • ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
 • ไกลออกซอล (Glyoxal)
 • กระดาษ : สารเรืองแสง
 • กระดาษ : ความต้านแรงกดกล่อง
 • กระดาษ : แผ่นวัดความขาว
 • กระดาษ : ความทึบแสง
 • กระดาษ : การบรรจุและปริมาณสุทธิ
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ความเป็นกรด-ด่าง
 • กระดาษ : ความพรุน (Porosity)
 • ยกเลิก
 • กระดาษ : ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring crush) แนวละ
 • กระดาษ : ขนาด(กว้างxยาว)
 • กระดาษ : ความเรียบของผิว (Smoothness) ด้านละ
 • ยกเลิกรายการ
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ความทรงรูป (Stiffness) แนวละ
 • ยกเลิกรายการ
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ค่า ที อี เอ (TEA) แนวละ
 • กระดาษ : ความหนา (Thickness)
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ความต้านแรงฉีกขาด (Tearing strength) แนวละ
 • ยกเลิกรายการ
 • กระดาษ : ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด (Tear factor)
 • กระดาษ : ความต้านแรงดึง (Tensile strength) แนวละ
 • ยกเลิกรายการ