บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 192-2549
 • ขนาด
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความได้ฉากของขอบทั้ง 4 ด้าน
 • การบิดตัว
 • ระยะโก่งระยะห่อ
 • ความแข็งตึงด้านข้าง
 • วัสดุและการทำกรอบและไม้เสริมชั้นคุณภาพที่ 1
 • วัสดุและการทำกรอบและไม้เสริมชั้นคุณภาพที่ 2
 • แผ่นไม้
 • ไส้
 • ความทนแรงกระแทก
 • การติดกาวระหว่างแผ่นไม้กับโครงบานประตูประเภทใช้ภายใน
 • การติดกาวระหว่างแผ่นไม้กับโครงบานประตูประเภทใช้ภายนอก
 • ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์