เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 20-2543
  • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
  • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
  • ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
  • ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry
  • สมบัติทางกล ": ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด"
  • สมบัติทางกล : การดัดโค้ง
  • ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า
  • ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า
  • ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry