เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 24-2548
 • ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
 • มวลต่อเมตร
 • ความยาว
 • มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง
 • ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
 • ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry "คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6)"
 • สมบัติทางกล "ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด"
 • สมบัติทางกล การดัดโค้ง
 • เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ)
 • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส