เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 50-2548
  • หาปริมาณอะลูมิเนียม
  • หาปริมาณสังกะสี
  • หามวลของสังกะสีที่เคลือบตาม มอก.50