ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 95-2540
  • มวลต่อเมตร
  • ความโก่ง
  • ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ)
  • แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด
  • การดัดโค้งแบบดัดกลับ
  • ความผ่อนคลาย