ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 107-2561
 • ความโค้งหรือความเว้าของส่วนราบ (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
 • ขนาดระบุ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความหนาผนังท่อ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • มวลต่อเมตร (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความยาว (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความโก่ง (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความโค้งหรือความเว้าของส่วนราบ (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ส่วนโค้งของมุม (S) (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ลักษณะทั่วไป (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ส่วนประกอบทางเคมี:C, Si, Mn, P และ S (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • ความต้านแรงดึง และความเค้นคราก (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • การดัดโค้ง (ท่อแบบกลม)
 • การกดแบน (ท่อแบบกลม)
 • การยืดของท่อ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • เครื่องหมายและฉลาก
 • การเคลือบผิว