ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 163-2535
 • ขนาด
 • มวล : แต่ละมัด
 • มวล : แต่ละขด
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ
 • ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ
 • ความทนการบิด : 3 ชิ้นทดสอบ
 • ความทนการบิด : ทดสอบซ้ำ
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry
 • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส