ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 194-2535
 • ขนาด
 • มวล : แต่ละมัด
 • มวล : แต่ละขด
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ
 • ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ
 • ความทนการดัดโค้งเย็น : 3 ชิ้นทดสอบ
 • ความทนการดัดโค้งเย็น : ทดสอบซ้ำ
 • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส