ลวดเสียบกระดาษ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 200-2536
  • มิติ
  • ลักษณะทั่วไป
  • ความเสียหายต่อกระดาษ
  • การคืนตัว
  • ความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การติดแน่นของสี
  • การบรรจุ