ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 248-2531
 • ส่วนประกอบทางเคมี: ฟอสฟอรัส
 • ความบริสุทธิ์ของสังกะสีที่ใช้อาบและปริมาณอะลูมิเนียมในสังกะสีที่ใช้อาบ
 • การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : ราวเหล็กลูกฟูก
 • การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
 • การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แผ่นเสริมกำลัง
 • การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แหวนรอง
 • ส่วนประกอบทางเคมี: กำมะถัน
 • ค่าบริการไปตรวจโรงงาน
 • สลักเกลียว
 • มิติราวเหล็กลูกฟูก
 • ความสูงของลอน
 • ลักษณะทั่วไปราวเหล็กลูกฟูก
 • มิติภาคตัดขวางราวเหล็ก
 • คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ความยืด
 • คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ความต้านแรงดึง ความยืด
 • คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ระยะแอ่น
 • น้ำหนักสังกะสีที่อาบราวเหล็กลูกฟูก
 • วัสดุที่ใช้ของราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณซัลเฟอร์
 • วัสดุที่ใช้ของราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณฟอสฟอรัส
 • มิติแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
 • ลักษณะทั่วไป แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
 • คุณสมบัติทางกล แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
 • ความหนาแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก (ภายหลังที่ล้างสังกะสีออกแล้ว)
 • น้ำหนักสังกะสีที่อาบแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
 • วัสดุที่ใช้ของแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณซัลเฟอร์
 • วัสดุที่ใช้ของแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณฟอสฟอรัส
 • มิติแผ่นเสริมกำลังและลักษณะทั่วไป
 • คุณสมบัติทางกลแผ่นเสริมกำลัง
 • มิติแหวนรอง
 • ลักษณะทั่วไปแหวนรอง
 • คุณสมบัติทางกลแหวนรอง
 • น้ำหนักสังกะสีที่อาบแหวนรอง
 • ลักษณะทั่วไป สลักเกลียว และแป้นเกลียว
 • คุณสมบัติทางกล สลักเกลียวและแป้นเกลียว : สลักเกลียว ความต้านแรงดึง
 • คุณสมบัติทางกล สลักเกลียวและแป้นเกลียว : แป้นเกลียว ความต้านแรงดึง / ความเค้นพิสูจน์
 • น้ำหนักสังกะสีที่อาบ ของสลักเกลียว และแป้นเกลียว : สลักเกลียว
 • น้ำหนักสังกะสีที่อาบ ของสลักเกลียว และแป้นเกลียว : แป้นเกลียว