ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 256-2540
 • ขนาดมิติ:: ตัวเรือนและฝาครอบตัวเรือน
 • ขนาดมิติ:: ปลายประตูน้ำ
 • ขนาดมิติ:: ก้าน
 • ขนาดมิติ:: พวงมาลัย
 • ขนาดมิติ:: สลักเกลียวและแป้นเกลียว
 • ส่วนประกอบทางเคมี:: แมงกานีส ซิลิคอน คาร์บอน ฟอสฟอรัส กำมะถัน นิเกล โครเมียม ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว เหล็ก สังกะสี
 • ส่วนประกอบทางเคมี:: สารหนู
 • ส่วนประกอบทางเคมี:: โดยวิธี Emission Spectrometry
 • ส่วนประกอบทางเคมี:: โดยวิธี Emission Spectrometry
 • สมบัติทางกล:: ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ,ความยืด
 • สมบัติทางกล:: ความแข็ง
 • การทำ:
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: การทำงาน
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความหนาของผิวเคลือบ
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: การรั่วซึม
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนทานของลิ้นและก้าน
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนความดัน
 • คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนแรงบิด